Podnikové poradenství

Komu jsme pomohli

United Bakeries Logo PosMedia Logo
AVG Logo Ataxo Logo J&T Logo

Kontaktujte nás

Společnost LVC, s.r.o. se specializuje na poradenství v oblasti pravidel Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) již déle jak 10 let. Po celou tuto dobu aktivně sledujeme vývoj pravidel IFRS, sledujeme trendy a „best practise“ ve výkaznictví účetních informací dle IFRS a získáváme odborné zkušenosti.

Poradenské služby poskytujeme:

 1. přímo společnostem, které účetní závěrky dle IFRS/IFRS pro SME sestavují, a přebíráme od nich v různém rozsahu úkoly spojené se zpracováním těchto účetních závěrek; nebo
 2. jiným poradenským společnostem, kde se stáváme členy pracovních týmů a podílíme se s nimi buď na sestavení nebo na ověření účetních závěrek dle IFRS/IFRS pro SME.

V rámci podnikového poradenství jsme schopni Vám pomoci a poskytnout následující služby v oblasti pravidel IFRS nebo pravidel IFRS pro malé a střední podniky (SME):

 • asistence při rozhodování, zdali sestavovat účetní závěrku dle IFRS nebo dle IFRS pro SME
 • návrh a příprava projektu prvotní aplikace pravidel IFRS/IFRS pro SME
 • asistence při sestavování účetních závěrek v souladu s pravidly IFRS/IFRS pro SME
 • kompletní sestavení účetní závěrky (výkazů a přílohy) odpovídající pravidlům IFRS/IFRS pro SME
 • příprava a zpracování účetní metodiky konkrétních transakcí a událostí v kontextu pravidel IFRS/IFRS pro SME
 • návrhy individuální účetních výkazů, převodových můstků mezi těmito výkazy a účtovými rozvrhy užívanými pro statutární požadavky dle českých účetních předpisů
 • asistence při zpracovávání podkladů pro konsolidaci dle IFRS/IFRS pro SME
 • kompletní sestavení konsolidované účetní závěrky (výkazů a přílohy) v souladu s pravidly IFRS/IFRS pro SME
 • příprava vnitropodnikových směrnic pro oblast vedení účetnictví v souladu s IFRS/IFRS pro SME
 • zajištění ocenění nabývaného podniku v rámci podnikové kombinace pro účely účetní závěrky sestavené v souladu s pravidly IFRS/IFRS pro SME
 • aj. aktivity, které se dotýkají pravidel IFRS a provázanosti mezi IFRS a českými účetními předpisy

Pro získání bližších informací nás, prosím, kontaktujte.

Spolupracující poradenské společnosti:

» Mám zájem o poradenství