Školení

V rámci našich služeb pořádáme a publikujeme veřejná školení a firemní školení. Prohlédněte si také obsah školení, abyste věděli, co vám můžeme nabídnout.

Veřejná školení

Ve spolupráci s jinými vzdělávacími agenturami realizujeme jednodenní i vícedenní školení pravidel IFRS. Školení je realizováno v koncepci základní x pokročilé, komplexní x výběrové. Vzdělávací agentury, s nimiž spolupracujeme:

Aktuálně plánovaná školení, na která se můžete přihlásit u přímo u uváděných vzdělávacích agentur.

Datum Místo konání Název školení Agentura
23.-27.04.2012 Praha Finanční účetnictví v rámci přípravného
školení před zkouškou (blok k IFRS)
KAČR
28.05.2012 Praha Analýza účetních závěrek dle IFRS 1.VOX, a.s.
25.06.2012 Praha IFRS Update (změny a novinky v IFRS) 1.VOX, a.s.
28.-31.08.2012 Praha Konsolidace a podnikové kombinace
v rámci přípravného školení před zkouškou
(blok ke konsolidacím)
KAČR
25.-27.10.2012 zatím neznámé Internátní školení IFRS – výklad s aplikací
(připravuje se)
KCU

» Mám zájem o individuální školení

Firemní školení

Školení IFRS lze zrealizovat i jako firemní v místě objednatele pro menší či větší skupinu pracovníků z jedné společnosti, resp. skupiny společností (např. v rámci konsolidačního celku), a obsah lze sestavit dle přání a požadavků objednatele. Společnosti, pro které bylo v minulosti školení IFRS realizováno:

Obsahové zaměření školení

  • Výklad pravidel IFRS od základů až po komplexní provázanosti
  • Výklad pravidel IFRS pro malé a střední podniky jako alternativy finančního výkaznictví pro neobchodované společnosti
  • Konsolidace majetkových účastí aneb od akvizice až po prezentaci konsolidované účetní závěrky

Ilustrativní nabídka školení, kterou lze dále modifikovat dle přání a požadavků objednatele.

Místo školení

Školení lze realizovat v Praze i mimo Prahu, případně i v zahraničí.

» Mám zájem o firemní školení